İş Güvenliği

Osgb, İş Sağlığı, İş Güvenliği Akademik Fark Osgb Olarak İş Güvenliği Hizmetlerimiz
"Akademik Fark Osgb Olarak Firmalara İş Güvenliği Uzmanı sağlayarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz."
1. Rehberlik ve Danışmanlık
a) İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak
b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
c) Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
2. Risk Değerlendirmesi
a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
b) Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
3. Çalışma Ortamı Gözetimi
a) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
b) Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
c) Periyodik eğitimleri yapmak
d) Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak
4. Eğitim ve Bilgilendirme
a) İş güvenliği talimatlarını hazırlamak
b) İş sağlığı talimatlarını hazırlamak
c) Risk değerlendirme eğitimlerini vermek

Devamı İçin Tıklayınız...

İş Sağlığı

Osgb, İş Sağlığı, İş Güvenliği Akademik Fark Osgb Olarak İş Sağlığı Hizmetlerimiz
"Akademik Fark Osgb Olarak Firmalara işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmek sureti ile aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz."
1. Rehberlik ve Danışmanlık
1.1 Çalışanların iş yeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamının gözetimi
1.2 İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
1.3 Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler
1.4 İş- işçi uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler
2. Sağlık Gözetimi
2.1 Sağlık gözetimi konusunda genel bilgilendirme
2.2 Gece postaları dahil sağlık gözetimi
2.3 Sağlık raporu, portör muayeneleri
2.4 Gebe ve emzikli çalışan takibi
2.5 Meslek ve kronik hastalıkların takibi
2.6 Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
2.7 Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme

Devamı İçin Tıklayınız...

Eğitim

Osgb, İş Sağlığı, İş Güvenliği Akademik Fark Osgb Olarak Eğitim Hizmetlerimiz
"Akademik Fark Osgb Olarak Firmalara aşağıdaki eğitim hizmetlerini vermekteyiz."
1- Temel İş güvenliği eğitimleri
2- Temel İş sağlığı eğitimleri
3- Yangın Eğitimleri
4- İlk yardım eğitimleri
5- Acil durum eğitimleri

Devamı İçin Tıklayınız...