6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29 Aralık 2012 tarihli, 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
Yasal mevzuat gereğince iş yerleri iş güvenliği açısından
1- Çok tehlikeli
2- Tehlikeli
3- Az tehlikeli
olarak sınıflandırılmaktadır.

Elli kişinin üstünde çalışana sahip işyerlerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın 6331 sayılı kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra,
Elli kişinin altında çalışana sahip çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinin 6331 sayılı kanunun yayım tarihinden 1 yıl sonra,
Elli kişinin altında çalışana sahip az tehlikeli iş yerlerinin 6331 sayılı kanunun yayım tarihinden 2 yıl sonra,
düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerekmektedir.

Tüm firmalar tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidirler:

1- Risk Analizi Dokümanı hazırlanması
2- Acil Durum Eylem Planı hazırlanması
3- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırılması ve gerekli eğitim katılım belgesinin alınması

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Akademik Fark OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylı yetki belgesine sahip olup hem düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri, hem de risk analizi dokümanı ve acil durum eylem planı hazırlanması ile çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve sertifikasyonu sağlanması konularında faaliyet göstermektedir.


Devamı İçin Tıklayınız..